Joanna Bartnicka
Joanna Bartnicka
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Verified email at polsl.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Knowledge-based ergonomic assessment of working conditions in surgical ward–A case study
J Bartnicka
Safety Science 71, 178-188, 2015
402015
Ergonomic analysis of surgeries with the use of wireless body postures measurement system
J Bartnicka, A Ziętkiewicz, G Kowalski
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji [Innovations in manufacturing …, 2015
82015
Advantages and disadvantages of 1-incision, 2-incision, 3-incision, and 4-incision laparoscopic cholecystectomy: A Workflow comparison study
J Bartnicka, AA Zietkiewicz, GJ Kowalski
Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques 26 (4), 313-318, 2016
72016
The role of virtual reality and biomechanical technologies in stroke rehabilitation
J Bartnicka, C Herrera, R Michnik, EE Pavan, P Vercesi, E Varela-Donoso, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 351-361, 2018
52018
An ergonomics study on wrist posture when using laparoscopic tools in four techniques in minimally invasive surgery
J Bartnicka, AA Zietkiewicz, GJ Kowalski
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 24 (3), 438-449, 2018
52018
Zastosowanie technologii RFID w zarządzaniu zasobami w placówkach opieki zdrowotnej
J Bartnicka, M Smolorz
W:(red.) R. Knosala: Komputerowo zintegrowane zarządzanie 1, 2018
52018
Doskonalenie e-usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób o różnych typach niepełnosprawności
J Bartnicka, K Mleczko
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 23-35, 2013
52013
Standardization of human activities as the component of a workflow efficiency model-a research experiment from a meat producing plant
J Bartnicka, P Kabiesz, J Kaźmierczak
Production Engineering Archives 26, 2020
32020
5S system as a manner for improving working conditions and safety of work in a production company
P Kabiesz, J Bartnicka
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 2, 496-507, 2019
32019
Uwagi na temat wybranych problemów oceny oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii („Technology Assessment”)
J Kaźmierczak, J Bartnicka, A Janik, A Loska, A Pradela, A Wieczorek, ...
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 110--124, 2015
32015
Analysis of selected ergonomic problems of using surgical laparoscopic tools
J Bartnicka, A Ziętkiewicz, G Kowalski
Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe …, 2013
32013
Doskonalenie procesów pracy w organizacji szpitalnej
J Bartnicka
Wydawnictwo Politechnki Śląskiej, 2020
22020
Ergonomic and Workflow Study of Sausage Production Process in The Context of Manual Transport Tas
P Kabiesz, J Bartnicka
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 1, 695-701, 2018
22018
Znaczenie ergonomii w działalności przedsiębiorstw-przekrojowe studium literatury
J Bartnicka, P Kabiesz
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2, 397-408, 2018
22018
Train4OrthoMIS online course as a manner of improving ergonomics in orthopaedic surgery
J Bartnicka, A Piedrabuena, R Portilla, JL Moyano-Cuevas, JB Pagador, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 149-158, 2017
22017
International E-learning for assuring ergonomic working conditions of orthopaedic surgeons: first research outcomes from Train4OrthoMIS
J Bartnicka, JA Piedrabuena, R Portilla, L Moyano-Cuevas, JB Pagador, ...
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 10 (1), 358-363, 2016
22016
E-learning methods in the knowledge transfer between surgical tools manufacturers and hospital. A case study from laparoscopy
J Bartnicka
Advances in science, technology, higher education and society in the …, 2014
22014
Virtualization of hospital processes in forming the knowledge-based organization
J Bartnicka, T Winkler
Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective, 211-218, 2014
22014
Transfer of knowledge and innovations in shaping working conditions of disabled and elderly people
J Bartnicka
Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie, 29-36, 2012
22012
Oparte na wiedzy doskonalenie procesów w jednostkach opieki zdrowotnej
J Bartnicka, K Mleczko, T Winkler
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 245-254, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20