Follow
Александр Коваль (Oleksandr Koval)
Александр Коваль (Oleksandr Koval)
Other namesKoval O., Koval O.V., Коваль О.В.
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання сценаріїв аналітичної діяльності на основі нотації BPMN OWL
АВБ О. Г. Додонов, В. Р. Сенченко, О. В. Коваль
Реєстрація, зберігання і обробка даних 22 (1), 31–48, 2020
72020
Intelligent modeling system based on cloud-technology
VR Senchenko, OV Koval, LS Globa, RL Novogrudska
2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications…, 2016
72016
Ontology for applications development
RL Novogrudska, LS Globa, OV Koval, VR Senchenko
Ontology in Information Science, 2018
62018
Using stochastic automaton for data consolidation.
DVK O.V. Koval, V.A. Kuzminykh
Наукові вісті НТУУ "КПІ" 2, 29-36, 2017
6*2017
Standard Analytic Activity Scenarios Optimization based on Subject Area Analysis
O Koval, V Kuzminykh, M Voronko
CEUR-WS, 2019
42019
Автоматизована система формування сценарію аналітичної діяльності
OG Dodonov, OV Koval, VR Senchenko, VV Shpurik
Реєстрація, зберігання і обробка даних 21 (1), 11-22, 2019
42019
Оцінка часу виконання типових задач проектів на підприємствах з функціональною організаційною структурою
МПВ О.В. Коваль, В. О. Кузьміних
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. / К.: ІПРІ НАНУ 14 (3), 70-80, 2012
4*2012
Концептуальні рішення створення автоматизованої системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
МОМ О. Г. Додонов, Коваль А.В., Р. І. Дзюбаненко, П. А. Цепков, Ю. О ...
Регистрация, хранение и обработка данных 12 (2), 165-180, 2010
42010
Optimization of Scenarios for Collecting Information Streaming Wide-Area Network
O Koval, V Kuzminykh, S Otrokh, V Kravchenko
2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications…, 2019
32019
Построение системы анализа выполнения госбюджета на основе сценарного подхода
ВРС О.В. Коваль
14-ая Міжнародная научно-техническая конференция Системный анализ и…, 2012
32012
Управління агрегованими групами проектів
ЄЮК В. О. Кузьміних, О. В. Коваль, Д. В. Хаустов
Реєстрація, зберігання і обробка даних. Київ 13 (3), 109-116, 2011
3*2011
Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій
ОВК О. Г. Додонов
Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика: Збірник доповідей…, 2007
32007
Методологія побудови корпоративних інформаційно-аналітичних систем.
СВР О. Г. Додонов, Коваль А.В.
Реєстрація, зберігання і обробка даних 9 (4), 60-75, 2007
32007
Data collection for analytical activities using adaptive microservice architecture
ZS Koval О.V., Kuzminykh V.О., Svistunov S.Y., Xu Beibei
Реєстрація, зберігання і обробка даних 23 (1), 11–31, 2021
2*2021
Development of a scenario-based project management system construction in enterprises with the functional organizational structure
KDVK Koval A.V., Voronko M.P.
Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 1-5, 2013
2*2013
Improving the Efficiency of Typical Scenarios of Analytical Activities
O Koval, V Kuzminykh, I Husyeva, X Beibei
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКА, 14, 2021
12021
The simplification method of engineering task sequences used for engineering knowledge portals
L Globa, O Koval, R Novogrudska
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2018
12018
Реалізація сценарного підходу в управлінні проектами на основі типових задач
OV Koval, VA Kuzminikh
Реєстрація, зберігання і обробка даних 17 (1), 77-87, 2015
12015
Formation of Analytical Activity Scenarios
БЮД Коваль А.В., Зайцева Е.А.
Міжнародний науково-технічний журнал Системні дослідження та інформаційні…, 2014
1*2014
Система мониторинга государственного бюджета Украины
ВРС А.О. Диденко, А.В. Коваль
Научные вести, НТУУ "КПИ", 37-48, 2013
1*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20