Александр Коваль (Oleksandr Koval)
Александр Коваль (Oleksandr Koval)
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Intelligent modeling system based on cloud-technology
VR Senchenko, OV Koval, LS Globa, RL Novogrudska
2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications …, 2016
62016
Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій
ОВК О. Г. Додонов
Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика: Збірник доповідей …, 2007
52007
Using stochastic automaton for data consolidation.
DVK O.V. Koval, V.A. Kuzminykh
Наукові вісті НТУУ "КПІ" 2, 29-36, 2017
4*2017
Построение системы анализа выполнения госбюджета на основе сценарного подхода
ВРС О.В. Коваль
14-ая Міжнародная научно-техническая конференция «Системный анализ и …, 2012
32012
Концептуальні рішення створення автоматизованої системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
МОМ О. Г. Додонов, Коваль А.В., Р. І. Дзюбаненко, П. А. Цепков, Ю. О ...
Регистрация, хранение и обработка данных 12 (2), 165-180, 2010
32010
Development of a scenario-based project management system construction in enterprises with the functional organizational structure
KDVK Koval A.V., Voronko M.P.
Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 1-5, 2013
22013
Оцінка часу виконання типових задач проектів на підприємствах з функціональною організаційною структурою
МПВ О.В. Коваль, В. О. Кузьміних
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. / К.: ІПРІ НАНУ 14 (3), 70-80, 2012
2*2012
Управління агрегованими групами проектів
ЄЮК В. О. Кузьміних, О. В. Коваль, Д. В. Хаустов
Реєстрація, зберігання і обробка даних. Київ 13 (3), 109-116, 2011
2*2011
Методологія побудови корпоративних інформаційно-аналітичних систем.
СВР О. Г. Додонов, Коваль А.В.
Реєстрація, зберігання і обробка даних 9 (4), 60-75, 2007
22007
The simplification method of engineering task sequences used for engineering knowledge portals
L Globa, O Koval, R Novogrudska
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
12018
Formation of Analytical Activity Scenarios
БЮД Коваль А.В., Зайцева Е.А.
Міжнародний науково-технічний журнал «Системні дослідження та інформаційні …, 2014
1*2014
Автоматизована система формування сценарію аналітичної діяльності
OG Dodonov, OV Koval, VR Senchenko, VV Shpurik
Реєстрація, зберігання і обробка даних 21 (1), 11-22, 2019
2019
The Approach to Users Tasks Simplification on Engineering Knowledge Portals
L Globa, R Novogrudska, O Koval
International Multi-Conference on Advanced Computer Systems, 150-158, 2018
2018
The approach to web services composition
NR Koval A., Globa L.
Hard and Soft Computing for Artificial Intelligence, Multimedia and Security …, 2017
2017
Ontology model of intelligent modeling system for marine facilities identification
VRS R.L. Novogrudska, L. S. Globa, O. V. Koval
DOI: 10.1109/UkrMiCo.2017.8095426, IEEE Digital Library, 8095426, 2017
2017
Ontology model of intelligent modeling system for marine facilities identification.
SVR Novogrudska R. L., Globa L. S., Koval O. V.
2017 ІЕЕЕ International conference of information-telecommunication …, 2017
2017
Створення сценаріїв обробки даних на ocновi онтологій.
СВР Глоба Л.С., Коваль О.В., Новогрудська Р.Л.
Системний аналіз та інформаційні технології: мат. 18-й Міжнар. науково-техн …, 2016
2016
Intelligent modeling system based on cloud-technology
V. R. Senchenko, O. V. Koval, L. S. Globa, R.L. Novogrudska
DOI:10.1109/UkrMiCo.2016.7739646, IEEE Digital Library, 7739646, 2016
2016
Intelligent modeling system based on cloud-technology
V. R. Senchenko, O. V. Koval, L. S. Globa, R.L. Novogrudska
“International Conference "Radio Electronics & Info Communications” (UkrMiCo …, 2016
2016
Формування та реалізація сценаріїв для вирішення задач забезпечення сталого розвитку
ДВВ Коваль О.В.,Волкова К.А.
Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20