Follow
Tomi Kiilakoski
Tomi Kiilakoski
Leading Senior Researcher, Finnish Youth Research Network; Adjunct Professor, University of Tampere
Verified email at nuorisotutkimus.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Toimintatutkimus prosessina
HLT Heikkinen, E Rovio, T Kiilakoski
Teoksessa HLT Heikkinen, E. Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta tietoon …, 2006
506*2006
Johdanto: Lapset ja nuoret kuntalaisina
T Kiilakoski
Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Lasten ja nuorten kunta …, 2007
3002007
Osallisuus, kansalaisuus, hyvinvointi
T Kiilakoski, A Gretschel, E Nivala
Teoksessa A. Gretschel & T. Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten …, 2010
204*2010
Tilasto-osio
S Myllyniemi, T Kiilakoski
Teoksessa Minna Autio, Kirsi Eräranta & Sami Myllyniemi (toim …, 2008
1692008
Suomi nuorten kasvuympäristönä-25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista
T Ristikari, L Törmäkangas, A Lappi, P Haapakorva, T Kiilakoski, ...
THL, 2016
136*2016
Koulu on enemmän
T Kiilakoski
Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat …, 2014
130*2014
Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa
A Gretschel, T Kiilakoski
Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2012
125*2012
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana
T Kiilakoski
Opetushallitus. Muistiot 6, 39, 2012
122*2012
Lasten ja nuorten kunta
A Gretschel, T Kiilakoski
Nuorisotutkimusverkosto, 2007
110*2007
Soundtrack of the school shootings: Cultural script, music and male rage
T Kiilakoski, A Oksanen
Young 19 (3), 247-269, 2011
1042011
Suomi lasten kasvuympäristönä: Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä
T Ristikari, M Keski-Säntti, E Sutela, P Haapakorva, T Kiilakoski, ...
THL, 2018
88*2018
Kenen kasvatus?
T Kiilakoski, T Tomperi, M Vuorikoski
Vastapaino, 2005
732005
Dialogisuuden lupaus ja rajat
M Vuorikoski, T Kiilakoski
Teoksessa Tomi Kiilakoski, Tuukka Tomperi & Marjo Vuorikoski (toim.) Kenen …, 2005
712005
Stories in action: The cultural influences of school shootings on the terrorist attacks in Norway
S Sandberg, A Oksanen, LE Berntzen, T Kiilakoski
Critical Studies on Terrorism 7 (2), 277-296, 2014
682014
Kenen kasvatus?
T Tomperi, M Vuorikoski, T Kiilakoski
Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, 7-38, 2005
642005
Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta
T Kiilakoski, V Kinnunen, R Djupsund
Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2015
62*2015
Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla
T Kiilakoski, A Gretschel
Nuorisotutkimusverkosto: Verkkojulkaisuja 57, 2012
62*2012
Lapset ja nuoret subjekteina koulutusjärjestelmässä
M Gellin, J Herranen, P Junttila-Vitikka, T Kiilakoski, S Koskinen, ...
Demokratiaoppitunti: Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa, 95-148, 2012
57*2012
Youth participation in Finland and in Germany: Status analysis and data based recommendations
E Feldmann-Wojtachnia, A Gretschel, V Helmisaari, T Kiilakoski, ...
Nuorisotutkimusseura ry, 2010
51*2010
Viiltoja. Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa
T Kiilakoski
Helsinki: Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 28, 2009
50*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20