Follow
Tiina Ristikari
Tiina Ristikari
Verified email at thl.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Are leader stereotypes masculine? A meta-analysis of three research paradigms.
AM Koenig, AH Eagly, AA Mitchell, T Ristikari
Psychological bulletin 137 (4), 616, 2011
25492011
Care leavers in early adulthood: How do they fare in Britain, Finland and Germany?
C Cameron, K Hollingworth, I Schoon, E van Santen, W Schröer, ...
Children and Youth Services Review 87, 163-172, 2018
1572018
Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987-tutkimusaineiston valossa
R Paananen, T Ristikari, M Merikukka, A Rämö, M Gissler
THL, 2012
1482012
Suomi nuorten kasvuympäristönä-25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista
T Ristikari, L Törmäkangas, A Lappi, P Haapakorva, T Kiilakoski, ...
THL, 2016
1292016
Suomi lasten kasvuympäristönä: Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä
T Ristikari, M Keski-Säntti, E Sutela, P Haapakorva, T Kiilakoski, ...
THL, 2018
1232018
Temporal changes in the incidence of treated psychiatric and neurodevelopmental disorders during adolescence: an analysis of two national Finnish birth cohorts
D Gyllenberg, M Marttila, R Sund, E Jokiranta-Olkoniemi, A Sourander, ...
The Lancet Psychiatry 5 (3), 227-236, 2018
1042018
Syrjäytymisen hinta–case investoinnin kannattavuuslaskemasta
P Hilli, T Ståhl, M Merikukka, T Ristikari
872017
Social determinants of mental health: a Finnish nationwide follow-up study on mental disorders
R Paananen, T Ristikari, M Merikukka, M Gissler
J Epidemiol Community Health 67 (12), 1025-1031, 2013
812013
Hyvinvointiongelmien ylisukupolviset jatkumot kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten elämässä
K Kataja, T Ristikari, R Paananen, T Heino, M Gissler
572014
Early school leaving by children in out-of-home care: A comparative study of three Nordic countries
A Kääriälä, M Berlin, M Lausten, H Hiilamo, T Ristikari
Children and Youth Services Review 93, 186-195, 2018
532018
Depression and violence in adolescence and young adults: findings from three longitudinal cohorts
R Yu, M Aaltonen, S Branje, T Ristikari, W Meeus, K Salmela-Aro, ...
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 56 (8), 652 …, 2017
532017
Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu
E Sutela, L Törmäkangas, E Toikka, P Haapakorva, A Hautakoski, ...
THL, 2016
532016
Lasten ja nuorten hyvinvointi
R Paananen, T Ristikari, M Merikukka, A Rämö, M Gissler
Kansallinen syntymäkohortti, 1987
481987
Psychiatric disorders diagnosed in adolescence and subsequent long-term exclusion from education, employment or training: longitudinal national birth cohort study
I Ringbom, J Suvisaari, A Kääriälä, A Sourander, M Gissler, T Ristikari, ...
The British Journal of Psychiatry 220 (3), 148-153, 2022
472022
Out-of-home placement in early childhood and psychiatric diagnoses and criminal convictions in young adulthood: a population-based propensity score-matched study
SM Côté, M Orri, M Marttila, T Ristikari
The Lancet Child & Adolescent Health 2 (9), 647-653, 2018
462018
Collective impact on prevention: let's talk about children service model and decrease in referrals to child protection services
M Niemelä, H Kallunki, J Jokinen, S Räsänen, B Ala-Aho, H Hakko, ...
Frontiers in psychiatry 10, 64, 2019
442019
Nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja sosiaali-ja terveyspalveluiden ajoittuminen
R Paananen, A Surakka, S Kainulainen, T Ristikari, M Gissler
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 56 (2), 2019
362019
Timing and duration of social assistance receipt during childhood on early adult outcomes
T Ristikari, M Merikukka, MK Hakovirta
Longitudinal and Life Course Studies 9 (3), 312-326, 2018
36*2018
Toisen asteen opintojen keskeyttämisen taustatekijöitä
P Haapakorva, T Ristikari, T Kiilakoski
Teoksessa Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) Opin polut ja …, 2017
342017
Finnish trade unions and immigrant labor
T Ristikari
Institute of Migration, 2013
342013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20