Follow
Pekka Itkonen
Title
Cited by
Cited by
Year
Using expert knowledge in combining green infrastructure and ecosystem services in land use planning: an insight into a new place-based methodology
L Kopperoinen, P Itkonen, J Niemelä
Landscape ecology 29 (8), 1361-1375, 2014
1662014
Learning and the transformative potential of citizen science
G Bela, T Peltola, JC Young, B Balázs, I Arpin, G Pataki, J Hauck, ...
Conservation Biology 30 (5), 990-999, 2016
1542016
Telemonitoring and mobile phone-based health coaching among Finnish diabetic and heart disease patients: randomized controlled trial
T Karhula, AL Vuorinen, K Rääpysjärvi, M Pakanen, P Itkonen, ...
Journal of medical Internet research 17 (6), e4059, 2015
1312015
The contribution of travel-related urban zones, cycling and pedestrian networks and green space to commuting physical activity among adults–a cross-sectional population-based …
TE Mäki-Opas, K Borodulin, H Valkeinen, S Stenholm, AE Kunst, T Abel, ...
BMC public health 16 (1), 1-14, 2016
322016
National health IT services in Finland
N Saranummi, A Ensio, M Laine, P Nykänen, P Itkonen
Methods of Information in Medicine 46 (04), 463-469, 2007
152007
Mapping and assessment of forest ecosystems and their services: Applications and guidance for decision making in the framework of MAES
JI Barredo, A Bastrup-Birk, A Teller, M Onaindia, B Fernández de Manuel, ...
JRC Science for Policy Report, 2015
142015
Development of a regional health care network and the effect of knowledge intensive work on personnel and organisation
P Itkonen
Methods of information in medicine 41 (05), 387-392, 2002
142002
Information technology as tool for change
P Itkonen
International journal of medical informatics 56 (1-3), 135-139, 1999
91999
Kaupunkiluonto on lähellä [Urban nature is close]
M Faehnle, L Kopperoinen, L Tyrväinen, I Löfström, J Lyytimäki, P Itkonen, ...
Tyrväinen L., Kurttila M., Sievänen T. & Tuulentie S. (toim.). Hyvinvointia …, 2014
7*2014
Pohjois-Suomen vanhojen metsien inventointimenetelmä
K Kumpulainen, P Itkonen, A Jäkäläniemi, A Leivo, A Meriruoko, ...
Metsähallituksen luonnnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 72.(Abstract in English …, 1997
61997
Applications of biodiversity and ecosystem services impact assessment in spatial planning
L Kopperoinen, C Albert, P Itkonen
Handbook on Biodiversity and Ecosystem Services in Impact Assessment, 2016
52016
Ekosysteemipalveluiden tutkimuksesta hallintaan – kirjallisuuskatsaus ja tapaustarkasteluita. Suomen ympäristö 39.
E Primmer, L Kopperoinen, O Ratamäki, P Vihervaara, J Rinne, ...
Suomen ympäristö, 117, 2012
52012
Estimating leaf area index and aboveground biomass by empirical modeling using Spot HRVIR satellite imagery in the Taita Hills, SE Kenya
P Itkonen
Helsingfors universitet, 2012
52012
Case: Mapping green infrastructure and ecosystem services in the Helsinki-Uusimaa Region.
P Itkonen, L Kopperoinen, A Viinikka, E Olazábal, V Heikinheimo
Jäppinen, J.-P. & Heliölä, J. (eds.), Towards a sustainable and genuinely …, 2015
42015
Uudenmaan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut - EkoUuma-hankkeen loppuraportti. [The Green Infrastructure and Ecosystem Services of Helsinki-Uusimaa Region - Final report of …
L Kopperoinen, P Itkonen, A Viinikka, E Olazabál, V Heikinheimo
Uudenmaan liiton julkaisuja C 76 - 2015, 104 s., 2015
42015
ES GreenBelt–A preliminary study on spatial data and analysis methods for assessing the ecosystem services and connectivity of the protected areas network of the Green Belt of …
P Itkonen, A Viinikka, V Heikinheimo, L Kopperoinen
Ympäristöministeriö, 2015
32015
Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt
L Kopperoinen, M Tiitu, A Viinikka, P Itkonen
The City of Järvenpää and The Finnish Environment Institute Järvenpää, 2016
22016
Finnish Health Telematics Approach for Patient Centric Care
P Itkonen
Advanced Health Telematics and Telemedicine, 190-195, 2003
12003
Measurement of social-and health outcomes in integrated settings
P Itkonen, M Tepponen, K Klemola
International Journal of Integrated Care 17 (5), 2017
2017
Ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden riippuvuus vihreästä infrastruktuurista ja ohjausjärjestelmän muutostarpeet
J Similä, S Borgström, L Kopperoinen, P Itkonen, AP Auvinen, ...
Maa-ja metsätalousministeriö, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20