Seguir
Henrik Oscarsson
Henrik Oscarsson
Department of Political Science
Email confirmado em pol.gu.se - Página inicial
Título
Citado por
Citado por
Ano
Metodpraktikan
P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ och marknad 3 (1), 12-19, 2007
66352007
Väljare: Svenskt väljarbeteende under 50 år
S Holmberg, H Oscarsson
2452004
H. & Wängnerud, L.(2007)
PG Esaiasson, M Oscarsson
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad 5, 0
186
Regeringsskifte: väljarna och valet 2006
H Oscarsson, S Holmberg
Norstedts juridik, 2008
1592008
Nya svenska väljare
H Oscarsson, S Holmberg
Norstedts Juridik AB, 2013
1522013
The Nordic voter: Myths of exceptionalism
Å Bengtsson, K Hansen, ÓÞ Harõarson, HM Narud, H Oscarsson
Ecpr Press, 2013
1372013
Den svenska partirymden. Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996
H Oscarsson
1351998
Svenska väljare
H Oscarsson, S Holmberg
1212016
Party leader effects on the vote
S Holmberg, H Oscarsson
Political leaders and democratic elections, 35-51, 2011
1092011
Leader traits, leader image and vote choice
D Ohr, H Oscarsson
Political leaders and democratic elections, 187-219, 2011
882011
Metodpraktikan
P Esiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ och marknad 3, 2007
882007
Did the egalitarian reforms of the Swedish educational system equalise levels of democratic citizenship?
M Persson, H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 33 (2), 135-163, 2010
632010
A matter of fact? Knowledge effects on the vote in Swedish general elections, 1985–2002
H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 30 (3), 301-322, 2007
632007
Mapping the Nordic party space
M Gilljam, H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 19 (1), 25-44, 1996
611996
Väljare
S Holmberg, H Oscarsson
Svenskt väljarbeteende under 50, 2004
602004
Konsten att studera samhälle, individ och marknad
P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Stockholm: Norstedts juridik, 2003
512003
Metodpraktikan (tredje upplagan)
P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Stockholm: Norstedts Juridik, 2007
482007
Consideration set models of electoral choice: Theory, method, and application
H Oscarsson, M Rosema
Electoral Studies 57, 256-262, 2019
352019
Issue voting structured by left–right ideology
H Oscarsson, S Holmberg
352015
The generational effect in turnout in the Swedish general elections, 1960–2010
M Persson, H Wass, H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 36 (3), 249-269, 2013
352013
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente novamente mais tarde.
Artigos 1–20