Seguir
Henrik Oscarsson
Henrik Oscarsson
Department of Political Science
Email confirmado em pol.gu.se - Página inicial
Título
Citado por
Citado por
Ano
Metodpraktikan
P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ och marknad 3 (1), 12-19, 2007
68472007
Väljare: Svenskt väljarbeteende under 50 år
S Holmberg, H Oscarsson
2522004
Metodpraktikan–Konsten att studera samhälle, individ och marknad
E Peter, G Mikael, O Henrik, W Lena
Nordstedts Juridik 237, 9-11, 2007
1852007
Regeringsskifte: väljarna och valet 2006
H Oscarsson, S Holmberg
Norstedts juridik, 2008
1592008
Nya svenska väljare
H Oscarsson, S Holmberg
Norstedts Juridik AB, 2013
1552013
The Nordic voter: Myths of exceptionalism
Å Bengtsson, K Hansen, ÓÞ Harõarson, HM Narud, H Oscarsson
Ecpr Press, 2013
1472013
Den svenska partirymden. Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996
H Oscarsson
1401998
H. & Wängnerud, L.(2007)
PG Esaiasson, M Oscarsson
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad 5, 0
138
Svenska väljare
H Oscarsson, S Holmberg
1212016
Party leader effects on the vote
S Holmberg, H Oscarsson
Political leaders and democratic elections, 35-51, 2011
1132011
Leader traits, leader image and vote choice
D Ohr, H Oscarsson
Political leaders and democratic elections, 187-219, 2011
962011
Metodpraktikan
P Esiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ och marknad 3, 2007
892007
Did the egalitarian reforms of the Swedish educational system equalise levels of democratic citizenship?
M Persson, H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 33 (2), 135-163, 2010
662010
A matter of fact? Knowledge effects on the vote in Swedish general elections, 1985–2002
H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 30 (3), 301-322, 2007
632007
Väljare
S Holmberg, H Oscarsson
Svenskt väljarbeteende under 50, 2004
592004
Mapping the Nordic party space
M Gilljam, H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 19 (1), 25-44, 1996
591996
Metodpraktikan (tredje upplagan)
P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Stockholm: Norstedts Juridik, 2007
502007
Consideration set models of electoral choice: Theory, method, and application
H Oscarsson, M Rosema
Electoral Studies 57, 256-262, 2019
452019
Issue voting structured by left–right ideology
H Oscarsson, S Holmberg
392015
The generational effect in turnout in the Swedish general elections, 1960–2010
M Persson, H Wass, H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 36 (3), 249-269, 2013
382013
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente mais tarde.
Artigos 1–20