Anni Paalumäki
Anni Paalumäki
University Lecturer, Turku School of Economics, University of Turku
Email confirmado em utu.fi
Título
Citado por
Citado por
Ano
Formation of novice business students’ mental models through simulation gaming
LM Palmunen, E Pelto, A Paalumäki, T Lainema
Simulation & Gaming 44 (6), 846-868, 2013
452013
Keltaisella johdetut: Artefaktit, johtaminen ja organisaation kulttuurinen identiteetti
A Paalumäki
Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, 3: 2004, 2014
202014
The retraining and mobility motivations of key personnel: dependencies in the Finnish business environment
S Lähteenmäki, A Paalumäki
International Journal of Human Resource Management 4 (2), 377-406, 1993
201993
Havainnointi organisaatiotutkimuksessa
A Paalumäki, M Vähämäki
Teoksessa Puusa, A. & Juuti, P.(toim.) Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja …, 2020
172020
Havainnointi johtamis-ja organisaatiotutkimuksessa
M Vähämäki, A Paalumäki
Teoksessa A. Puusa & P. Juuti (toim.) Menetelmäviidakon raivaajat …, 2011
172011
Keltaisella johdetut
A Paalumäki
Turku: Turun kauppakorkeakoulu, 2004
132004
Organisaatiokulttuuri aineettoman pääoman osatekijänä
A Paalumäki
Teoksessa: Aineeton pääoma organisaation voimavarana, toim. Puusa, A …, 2011
112011
Esimieskoulutuksen tarve ja motiivit
S Keskinen, A Paalumäki
Henkilöstö-ja lakiasiain osasto Koulutus ja kehittämisyksikkö, Helsingin …, 2007
72007
Time and organizational identity: discourses of the past and the future as constructors of the organizational self
A Paalumäki
Organizational Discourse: Word-views, Work-views and World-views, KMPC, London, 2000
52000
Organisaatiokulttuurin monet maailmat
A Paalumäki
Teoksessa R. Nurmi (toim.) Johtaminen ja organisointi. Turun …, 2003
42003
Easy to see, hard to tell? Amplying Participative Action as a Research Resource in Organization Studies
A Paalumäki, L Toivo, M Vähämäki
rd Qualitative Research Conference, 2-3, 2010
32010
Akateemisten naisjohtajien kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta
M Silvennoinen, A Paalumäki, S Keskinen
KeVer 8 (1), 2009
12009
Yliopiston mentorointiohjelma oppimisympäristönä
S Keskinen, A Paalumäki
Hallinnon tutkimus 28 (1), 2009
12009
KELTAISELLA JOHDETUT Artefaktit, johtaminen ja
A Paalumäki
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente novamente mais tarde.
Artigos 1–14