Jarosław Tokarczyk
Jarosław Tokarczyk
Verified email at komag.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Method for Virtual Prototyping of Cabins of Mining Machines Operators/Metoda Wirtualnego Prototypowania Kabin Operatorów Maszyn Górniczych
J Tokarczyk
Archives of mining sciences, 2015
162015
Multi-criteria assessment of virtual prototypes of mining machines
T Winkler, J Tokarczyk
Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2, 20-22, 2010
122010
Narzędzia internetowe wspomagające weryfikację projektów transportu podziemnego w świetle kryterium bezpieczeństwa. I Międzynarodowa Konferencja „Problemy bezpieczeństwa w …
T Winkler, W Chuchnowski, M Dudek, J Tokarczyk, K Szewerda
Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa …, 2009
72009
Method for identification of results of dynamic overloads in assessment of safety use of the mine auxiliary transportation system
J Tokarczyk
Archives of Mining Sciences, 2016
62016
Development of mine underground transportation with use of suspended monorails
E Pieczora, J Tokarczyk
Mining–Informatics, Automation and Electrical Engineering 55, 2017
52017
Systems and tracks of self-powered suspended monorails for transportation of people in horizontal workings and workings with inclination up to 45°
J Tokarczyk, J Kania
Mining–Informatics, Automation and Electrical Engineering 54, 2016
52016
Stan i kierunki rozwoju systemu wspomagania prac inżynierskich pomocniczego transportu kopalnianego Safe Trans Design (STD)
J Tokarczyk, M Dudek, K Szewerda, A Turewicz
Maszyny Górnicze 32 (2), 30--36, 2014
52014
Virtual working environment
T Winkler, J Tokarczyk, D Michalak
Handbook of loss prevention engineering 1, 393-421, 2013
52013
Numerical analysis of impact load of arch yielding support
J Tokarczyk, K Turewicz, G Smolnik, M Rotkegel
Journal of KONES 17, 455-464, 2010
52010
Migration of computational models in the virtual prototyping of complex mechanical systems
J Tokarczyk
Proceeding of the World Congress on Engineering and Computer Science 2, 1334, 2012
42012
Method for modelling temperature distribution in exhaust system of diesel engine in the light of mine systems of heat recuperation
W Chuchnowski, J Tokarczyk, K Stankiewicz, M Woszczyński
Journal of KONES 18, 101-108, 2011
42011
Methods for verification of virtual prototypes of mining machines for strength criterion
J Tokarczyk
Proc. World Congr. Eng, 2011
42011
Use of reverse engineering method in verification of virtual prototypes
T Winkler, J Tokarczyk, S Bojara
Computer assisted mechanics and engineering sciences 15 (1), 53-66, 2008
42008
Ergonomics assessment criteria as a way to improve the quality and safety of people’s transport in underground coal mines
J Tokarczyk, D Michalak, M Rozmus, K Szewerda, L Żyrek, G Železnik
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 305-317, 2019
32019
Odtwarzanie relacji człowiek–maszyna–środowisko w wirtualnym środowisku pracy
K Szewerda, W Wołczyk, J Tokarczyk, D Michalak
Maszyny Górnicze 31, 2013
32013
Zastosowanie rozproszonego środowiska programowego w prototypowaniu maszyny górniczej
J Tokarczyk
Przegląd Górniczy 68 (10), 19--25, 2012
32012
System wspomagania obliczeń trakcyjnych dla kolejek podwieszonych z napędem własnym
J Tokarczyk, M Dudek, A Turewicz, A Pakura
Maszyny Górnicze 29 (3), 26-31, 2011
32011
Vibrations diagnostics and analysis in operator's and passenger cabins of a suspended monorail.
K Szewerda, J TOKARCZYK, P BOŽEK, D Michalak, A DRWIĘGA
Acta Montanistica Slovaca 25 (2), 2020
22020
Methods for computer aiding the configuration and assessment of auxiliary mine transportation means
J Tokarczyk, M Dudek
Management Systems in Production Engineering, 2020
22020
Train4OrthoMIS online course as a manner of improving ergonomics in orthopaedic surgery
J Bartnicka, A Piedrabuena, R Portilla, JL Moyano-Cuevas, JB Pagador, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 149-158, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20