Seguir
Jovo Bakic
Jovo Bakic
vanredni profesor sociologije, Univerzitet Beograd
Email confirmado em f.bg.ac.rs
Título
Citado por
Citado por
Ano
Jugoslavija: razaranje i njegovi tumači
J Bakić
Službeni glasnik, 2011
862011
Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog nacionalizma: 1918-1941.: sociološko-istorijska studija
J Bakić
Gradska narodna biblioteka" Žarko Zrenjanin", 2004
842004
Teorijsko-istraživački pristupi etničkoj vezanosti (ethnicity), nacionalizmu i naciji
J Bakić
Sociologija 48 (3), 231-264, 2006
672006
Extreme-right ideology, practice and supporters: case study of the Serbian Radical Party
J Bakić
Journal of Contemporary European Studies 17 (2), 193-207, 2009
372009
Right-wing extremism in Serbia
J Bakic
International Policy Analysis. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung, 2013
352013
Stereotipi o Srbima u javnostima pojedinih zapadnih nacija
J Bakić
Nova srpska politička misao 6 (1-2), 27-55, 1999
261999
Levica i desnica: pokušaj teorijskog određenja i iskustvene primene na slučaju Srbije (1990–2014)
J Bakić
Sociologija 57 (1), 46-71, 2015
252015
Evropska krajnja desnica: 1945-2018
J Bakić
Clio, 2019
232019
„Radikalne ideološko-političke krajnosti savremene Srbije “
J Bakić
Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti 2, 2007, 2007
92007
Da li je zapadna javnost u Srbima prepoznala neprijatelja-Analiza sadržaja Tanjug press crvenih biltena, januar 1991-decembar 1993
J Bakić
Sociološki pregled 32 (1), 3-29, 1998
91998
„Populizam ili demagogija u političkom životu Srbije?“
J Bakić
U:(ur) Mladen Lazić i Slobodan Cvejić Promene osnovnih struktura društva …, 2013
82013
Left and Right: A theoretical definition and its empirical application in the case of Serbia (1990-2014)
J Bakić
Sociologija 57 (1), 46-71, 2015
62015
Jugoslovenstvo Josipa Broza Tita: kontinuitet ili diskontinuitet?
J Bakić
Tito-Viđenja i tumačenja, 43-57, 2011
62011
Pisanje strane štampe o raspadu Jugoslavije i ratu vođenom na njenom tlu (januar 1991-mart 1992): analiza sadržaja" Tanjug press" crvenih biltena"
J Bakić
61997
Političke stranke umerene i krajnje desnice u Srbiji
J Bakić
Nova srpska politička misao 11 (01+ 04), 105-123, 2004
52004
The Yugoslav succession wars and the war for symbolic hegemony
J Bakić, G Pudar
Media Discourse and the Yugoslav Conflicts, 105-128, 2016
42016
Vojin Milić and nation
J Bakić
Sociologija 39 (4), 589-608, 1997
41997
Razbijanje i/ili raspad Jugoslavije
J Bakić
Sociologija 54 (4), 721-730, 2012
32012
Politička upotreba homofobije navijačkih plemena prilikom „Parada ponosa”
J Bakić
Sociologija 64 (3), 454-472, 2022
22022
Ratovi za jugoslovensko nasleđe i rat za simboličku hegemoniju
J Bakić, G Pudar
Intima javnosti: Okviri predstavljanja, narativni obrasci, strategije i …, 2008
22008
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente mais tarde.
Artigos 1–20