Seguir
Simona Kustec Lipicer
Simona Kustec Lipicer
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
Email confirmado em fdv.uni-lj.si - Página inicial
Título
Citado por
Citado por
Ano
Vrednotenje javnih politik: primer vladnega programa sofinanciranja nevladnih organizacij v času predreferendumskega odločanja o vstopu v EU
S Kustec
Teorija in praksa. revija za družbena vprašanja 40 (6), 1074-1093, 2003
362003
Vrednovanje javnih politika
SK Lipicer
Disput, 2012
182012
The European Union and party politics in Slovenia: an apparent or real impact?
A Krašovec, D Lajh, SK Lipicer
The European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe, 169-189, 2007
172007
Changing Dynamics of Democratic Parliamentary Arena in Slovenia: Voters, Parties, Elections.
S Kustec Lipicer, A Henjak
Prispevki za Novejso Zgodovino 55 (3), 2015
152015
Monitoring systems of governance in sport: looking for best practices from the European Union and beyond.
S Kustec Lipicer, D Lajh
Kinesiologia Slovenica 19 (3), 2013
122013
Euroscepticism and Slovenian political parties: A case of weak party-based Euroscepticism
A Krašovec, S Kustec Lipicer
Szczerbiak, Aleks/Taggart, Paul (Hg.): The Comparative Party Politics of …, 2008
122008
Poseganje države v civilno družbo
S Kustec Lipicer
Fakulteta za druţbene vede, Ljubljana, 2006
122006
Javnopolitična omrežja
S Kustec Lipicer
V Analiza politik, ur. Danica Fink Hafner in Damjan Lajh, 67-81, 2002
122002
Slovenia's parliamentary elite: representation and accountability since 1992
D Fink-Hafner, SK Lipicer, G Čehovin, A Železnik
Teorija in praksa 54, 60-158, 2017
112017
Cena uspeha: evalvacijska analiza javne politike boja proti dopingu v vrhunskem športu v Sloveniji
SK Lipicer, J Osredkar, R Šugman, G Tomc
Fakulteta za družbene vede, 2008
112008
Tipologiziranje policy igrača u Europskoj Uniji: dileme i perspektive
SK Lipicer
Politička misao 43 (04), 25-46, 2006
112006
Evalvacija ali vrednotenje javnih politik
SK Lipicer
112002
Spremembe policy omrežja in njihov vpliv na politike
S Kustec
Teorija in praksa 37 (5), 884-902, 2000
112000
DETERMINANTS OF VOTER BEHAVIOUR AT PRESIDENTIAL ELECTIONS IN A POST-SOCIALIST CONTEXT: THE CASE OF SLOVENIA/Dolocnice obnasanja volivcev na predsedniskih volitvah v …
M Hafner-Fink, SK Lipicer, D Fink-Hafner, G Cehovin
Druzboslovne Razprave 30 (75), 7, 2014
102014
National law, domestic governance and global policy: a case study of anti-doping policy in Slovenia
S Kustec Lipicer, D McArdle
International journal of sport policy and politics 6 (1), 71-87, 2014
102014
Odnos politike i sporta u perspektivi teorijskih analiza u politologiji
S Kustec Lipicer, A Maksmuti
Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju 7 (1), 147-170, 2010
102010
Evalvacija programov v socialnem varstvu: model in postopek izvedbe
N Rode, L Rihter, B Kobal, D Fink-Hafner, SK Lipicer
Fakulteta za socialno delo, 2006
92006
DIMENSIONS OF PARTY ELECTORAL PROGRAMMES: SLOVENIAN EXPERIENCE.
SK Lipicer, S Kropivnik
Journal of Comparative Politics 4 (1), 2011
82011
Vrednotenje izbranih modelov merjenja kakovosti v slovenski javni upravi
S Kustec Lipicer
Slovenija v evropski družbi znanja in razvoja, Ljubljana: Fakulteta za …, 2007
82007
Quality of governance through the lenses of administrative reform in the post-socialist circumstances
S Kustec-Lipicer, P Kovač
ECPR Workshop 11, 2008
72008
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente mais tarde.
Artigos 1–20