Yılmaz Zengin
Yılmaz Zengin
Department of Mathematics and Science Education, Dicle University, Diyarbakır
Verified email at dicle.edu.tr
TitleCited byYear
The effect of dynamic mathematics software geogebra on student achievement in teaching of trigonometry
Y Zengin, H Furkan, T Kutluca
Procedia-Social and Behavioral Sciences 31, 183-187, 2012
962012
Matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi
T Kutluca, Y Zengin
Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty 17, 2011
452011
Investigating the Use of the Khan Academy and Mathematics Software with a Flipped Classroom Approach in Mathematics Teaching
Y Zengin
Educational Technology & Society 20 (2), 89-100, 2017
242017
Türev uygulamaları konusunun öğretiminde GeoGebra yazılımının kullanımı
Y Zengin, E Tatar
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (3), 1209-1228, 2014
16*2014
What is the relationship between technology and mathematics teaching anxiety?
E Tatar, Y Zengin, TB Kagizmanli
Educational Technology & Society 18 (1), 67–76, 2015
152015
Dinamik matematik yazılımı GeoGebra’nın öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkisi
Y Zengin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
132011
Dinamik Matematik Yazılımı Destekli İşbirlikli Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Cebir Konularının Öğrenimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Y Zengin
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
122015
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersinde Dinamik Matematik Yazılımının Kullanımı
Y Zengin, TB Kağızmanlı, E Tatar, T İşleyen
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (23), 167-180, 2013
122013
The teaching of polar coordinates with dynamic mathematics software
Y Zengin, E Tatar
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 46 …, 2015
112015
Conceptual understanding of definite integral with Geogebra
E Tatar, Y Zengin
Computers in the Schools 33 (2), 120-132, 2016
82016
Ortaöğretim matematik dersinde GeoGebra kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri
Y Zengin, T Kutluca
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2011
82011
The effects of GeoGebra software on pre-service mathematics teachers’ attitudes and views toward proof and proving
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 48 …, 2017
72017
Dinamik Matematik Yazılımı ile Etkileşimli Tahta Teknolojisinin Matematik Öğretiminde Kullanımı
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 4 (2), 104-123, 2013
72013
Evaluation of views of students about using GeoGebra in teaching of mathematics
T Kutluca, Y Zengin
Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education Journal, 17, 160-172, 2011
62011
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının İncelenmesi
TB Kağızmanlı, E Tatar, Y Zengin
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 14 (2), 349-370, 2013
5*2013
Belirli integral konusunda dinamik matematik yazılımı GeoGebra kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi
T Kutluca, Y Zengin
5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2011
52011
Integrating Dynamic Mathematics Software into Cooperative Learning Environments in Mathematics
Y Zengin, E Tatar
Educational Technology & Society 20 (2), 74-88, 2017
42017
Dinamik Bir Matematik Yazılımının Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta ile İlgili Görüşlerine Etkisi
E TATAR, TB KAĞIZMANLI, Y ZENGİN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 404-417, 2015
42015
The use of dynamic mathematics software and ınteractive whiteboard technology in mathematics teaching
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 4 (2), 104-123, 2013
42013
Incorporating the dynamic mathematics software GeoGebra into a history of mathematics course
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 49 …, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20