Yılmaz Zengin
Yılmaz Zengin
Department of Mathematics and Science Education, Dicle University, Diyarbakır
Verified email at dicle.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of dynamic mathematics software geogebra on student achievement in teaching of trigonometry
Y Zengin, H Furkan, T Kutluca
Procedia-Social and Behavioral Sciences 31, 183-187, 2012
1412012
Investigating the Use of the Khan Academy and Mathematics Software with a Flipped Classroom Approach in Mathematics Teaching
Y Zengin
Educational Technology & Society 20 (2), 89-100, 2017
602017
Matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi
T Kutluca, Y Zengin
Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty 17, 2011
512011
What is the relationship between technology and mathematics teaching anxiety?
E Tatar, Y Zengin, TB Kagizmanli
Educational Technology & Society 18 (1), 67–76, 2015
222015
Integrating Dynamic Mathematics Software into Cooperative Learning Environments in Mathematics
Y Zengin, E Tatar
Educational Technology & Society 20 (2), 74-88, 2017
162017
Türev uygulamaları konusunun öğretiminde GeoGebra yazılımının kullanımı
Y Zengin, E Tatar
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (3), 1209-1228, 2014
16*2014
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersinde Dinamik Matematik Yazılımının Kullanımı
Y Zengin, TB Kağızmanlı, E Tatar, T İşleyen
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (23), 167-180, 2013
162013
Dinamik matematik yazılımı GeoGebra’nın öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkisi
Y Zengin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
162011
Conceptual understanding of definite integral with Geogebra
E Tatar, Y Zengin
Computers in the Schools 33 (2), 120-132, 2016
152016
Dinamik Matematik Yazılımı Destekli İşbirlikli Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Cebir Konularının Öğrenimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Y Zengin
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
142015
Incorporating the dynamic mathematics software GeoGebra into a history of mathematics course
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 49 …, 2018
122018
The effects of GeoGebra software on pre-service mathematics teachers’ attitudes and views toward proof and proving
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 48 …, 2017
122017
The teaching of polar coordinates with dynamic mathematics software
Y Zengin, E Tatar
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 46 …, 2015
122015
Matematik Öğretiminin Biçimlendirici Değerlendirme Sürecinde Kahoot! ve Plickers Uygulamalarının İncelenmesi
Y Zengin, M Bars, Ö Şimşek
Ege Eğitim Dergisi 18 (2), 602-626, 2017
92017
Dinamik Matematik Yazılımı ile Etkileşimli Tahta Teknolojisinin Matematik Öğretiminde Kullanımı
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 4 (2), 104-123, 2013
82013
Evaluation of views of students about using GeoGebra in teaching of mathematics
T Kutluca, Y Zengin
Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education Journal, 17, 160-172, 2011
82011
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 9 (1), 38-56, 2016
72016
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının İncelenmesi
TB Kağızmanlı, E Tatar, Y Zengin
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 14 (2), 349-370, 2013
7*2013
Ortaöğretim matematik dersinde GeoGebra kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri
Y Zengin, T Kutluca
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2011
72011
Development of mathematical connection skills in a dynamic learning environment
Y Zengin
Education and Information Technologies 24 (3), 2175–2194, 2019
52019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20