Yılmaz Zengin
Yılmaz Zengin
Department of Mathematics and Science Education, Dicle University, Diyarbakır
Verified email at dicle.edu.tr
TitleCited byYear
The effect of dynamic mathematics software geogebra on student achievement in teaching of trigonometry
Y Zengin, H Furkan, T Kutluca
Procedia-Social and Behavioral Sciences 31, 183-187, 2012
1022012
Matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi
T Kutluca, Y Zengin
Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty 17, 2011
452011
Investigating the Use of the Khan Academy and Mathematics Software with a Flipped Classroom Approach in Mathematics Teaching
Y Zengin
Educational Technology & Society 20 (2), 89-100, 2017
342017
Türev uygulamaları konusunun öğretiminde GeoGebra yazılımının kullanımı
Y Zengin, E Tatar
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (3), 1209-1228, 2014
16*2014
What is the relationship between technology and mathematics teaching anxiety?
E Tatar, Y Zengin, TB Kagizmanli
Educational Technology & Society 18 (1), 67–76, 2015
152015
The teaching of polar coordinates with dynamic mathematics software
Y Zengin, E Tatar
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 46 …, 2015
132015
Dinamik matematik yazılımı GeoGebra’nın öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkisi
Y Zengin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
132011
Dinamik Matematik Yazılımı Destekli İşbirlikli Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Cebir Konularının Öğrenimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Y Zengin
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
122015
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersinde Dinamik Matematik Yazılımının Kullanımı
Y Zengin, TB Kağızmanlı, E Tatar, T İşleyen
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (23), 167-180, 2013
122013
Conceptual understanding of definite integral with Geogebra
E Tatar, Y Zengin
Computers in the Schools 33 (2), 120-132, 2016
92016
The effects of GeoGebra software on pre-service mathematics teachers’ attitudes and views toward proof and proving
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 48 …, 2017
72017
Dinamik Matematik Yazılımı ile Etkileşimli Tahta Teknolojisinin Matematik Öğretiminde Kullanımı
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol 4 (2), 104-123, 2013
62013
The use of dynamic mathematics software and ınteractive whiteboard technology in mathematics teaching
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 4 (2), 104-123, 2013
62013
Ortaöğretim matematik dersinde GeoGebra kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri
Y Zengin, T Kutluca
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2011
62011
Evaluation of views of students about using GeoGebra in teaching of mathematics
T Kutluca, Y Zengin
Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education Journal, 17, 160-172, 2011
62011
Matematik Öğretiminin Biçimlendirici Değerlendirme Sürecinde Kahoot! ve Plickers Uygulamalarının İncelenmesi
Y Zengin, M Bars, Ö Şimşek
Ege Eğitim Dergisi 18 (2), 602-626, 2017
52017
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının İncelenmesi
TB Kağızmanlı, E Tatar, Y Zengin
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 14 (2), 349-370, 2013
5*2013
Incorporating the dynamic mathematics software GeoGebra into a history of mathematics course
Y Zengin
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 49 …, 2018
42018
Integrating Dynamic Mathematics Software into Cooperative Learning Environments in Mathematics
Y Zengin, E Tatar
Educational Technology & Society 20 (2), 74-88, 2017
42017
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
E Tatar, Y Zengin, TB Kağızmanlı
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 9 (1), 38-56, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20