Follow
Noora Ellonen
Noora Ellonen
Unknown affiliation
Verified email at tuni.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Kasvuyhteisö nuoren turvana
N Ellonen
Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten, 2008
1442008
Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013: lapsiuhritutkimuksen tuloksia
M Fagerlund, M Peltola, J Kääriäinen, N Ellonen, H Sariola
Poliisiammattikorkeakoulu, 2014
1382014
Poly-victimization as a life condition: Correlates of poly-victimization among Finnish children
N Ellonen, V Salmi
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 12 (1 …, 2011
1332011
Children’s disclosures of sexual abuse in a population-based sample
HM Lahtinen, A Laitila, J Korkman, N Ellonen
Child abuse & neglect 76, 84-94, 2018
1302018
Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset: Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta
N Ellonen, J Kääriäinen, V Salmi, H Sariola
Poliisiammattikorkeakoulu, 2008
1292008
Cyberbullying victimization at work: Social media identity bubble approach
A Oksanen, R Oksa, N Savela, M Kaakinen, N Ellonen
Computers in human behavior 109, 106363, 2020
1122020
Kasvuyhteisö nuorten turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen
N Ellonen
Tampere University Press, 2008
1042008
Parental violence and adolescent mental health
K Peltonen, N Ellonen, HB Larsen, K Helweg-Larsen
European Child & Adolescent Psychiatry 19, 813-822, 2010
1022010
Professional social media usage: Work engagement perspective
R Oksa, M Kaakinen, N Savela, N Ellonen, A Oksanen
New media & society 23 (8), 2303-2326, 2021
952021
Adolescent depression and school social support: A multilevel analysis of a Finnish sample
N Ellonen, J Kääriäinen, V Autio
Journal of Community Psychology 36 (4), 552-567, 2008
932008
Job insecurity and the unemployment rate: Micro-and macro-level predictors of perceived job insecurity among Finnish employees 1984–2008
N Ellonen, J Nätti
Economic and Industrial Democracy 36 (1), 51-71, 2015
872015
Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis
K Peltonen, N Ellonen, T Pösö, S Lucas
Child abuse & neglect 38 (12), 1923-1933, 2014
662014
Exposure to parental violence and outcomes of child psychosocial adjustment
N Ellonen, M Piispa, K Peltonen, M Oranen
Violence and victims 28 (1), 3-15, 2013
572013
Ikätoverisuhteet sosiaalisina resursseina yläkouluiässä
R Korkiamäki, N Ellonen
Nuorisotutkimus 28 (3), 18-35, 2010
572010
Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö: tapausten tunnistaminen, rikosprosessi ja viranomaisten yhteistyö
SM Humppi, N Ellonen
Poliisiammattikorkeakoulu, 2010
522010
Sosiaalinen pääoma lasten ja nuorten hyvinvoinnin resurssina
N Ellonen, R Korkiamäki
Lapset ja sosiaalityö Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia …, 2006
522006
Does spending time in public settings contribute to the adolescent risk of violent victimization?
RB Felson, J Savolainen, MT Berg, N Ellonen
Journal of Quantitative Criminology 29, 273-293, 2013
512013
Sharing a work team with robots: The negative effect of robot co-workers on in-group identification with the work team
N Savela, M Kaakinen, N Ellonen, A Oksanen
Computers in human behavior 115, 106585, 2021
502021
Violence experiences in care: Some methodological remarks based on the Finnish child victim survey
N Ellonen, T Pösö
Child Abuse Review 20 (3), 197-212, 2011
482011
Kurin alaiset: lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä
N Ellonen
Poliisiammattikorkeakoulu, 2012
442012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20