Follow
Noora Ellonen
Noora Ellonen
Unknown affiliation
Verified email at tuni.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Kasvuyhteisö nuorten turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen
N Ellonen
Tampere University Press, 2008
2322008
Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset: Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta
N Ellonen, J Kääriäinen, V Salmi, H Sariola
Poliisiammattikorkeakoulu, 2008
1202008
Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013: Lapsiuhritutkimuksen tuloksia
M Fagerlund, M Peltola, J Kääriäinen, N Ellonen, H Sariola
Poliisiammattikorkeakoulu, 2014
1172014
Poly-victimization as a life condition: Correlates of poly-victimization among Finnish children
N Ellonen, V Salmi
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 12 (01 …, 2011
1062011
Children’s disclosures of sexual abuse in a population-based sample
HM Lahtinen, A Laitila, J Korkman, N Ellonen
Child abuse & neglect 76, 84-94, 2018
952018
Parental violence and adolescent mental health
K Peltonen, N Ellonen, HB Larsen, K Helweg-Larsen
European Child & Adolescent Psychiatry 19 (11), 813-822, 2010
852010
Adolescent depression and school social support: A multilevel analysis of a Finnish sample
N Ellonen, J Kääriäinen, V Autio
Journal of Community Psychology 36 (4), 552-567, 2008
822008
Job insecurity and the unemployment rate: Micro-and macro-level predictors of perceived job insecurity among Finnish employees 1984–2008
N Ellonen, J Nätti
Economic and Industrial Democracy 36 (1), 51-71, 2015
602015
Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis
K Peltonen, N Ellonen, T Pösö, S Lucas
Child abuse & neglect 38 (12), 1923-1933, 2014
572014
Cyberbullying victimization at work: Social media identity bubble approach
A Oksanen, R Oksa, N Savela, M Kaakinen, N Ellonen
Computers in human behavior 109, 106363, 2020
562020
Sosiaalinen pääoma lasten ja nuorten hyvinvoinnin resurssina
N Ellonen, R Korkiamäki
Lapset ja sosiaalityö Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia …, 2006
502006
Does spending time in public settings contribute to the adolescent risk of violent victimization?
RB Felson, J Savolainen, MT Berg, N Ellonen
Journal of Quantitative Criminology 29 (2), 273-293, 2013
462013
Violence experiences in care: Some methodological remarks based on the Finnish child victim survey
N Ellonen, T Pösö
Child Abuse Review 20 (3), 197-212, 2011
462011
Ikätoverisuhteet sosiaalisina resursseina yläkouluiässä
R Korkiamäki, N Ellonen
Nuorisotutkimus 28 (3), 18-35, 2010
462010
Professional social media usage: Work engagement perspective
R Oksa, M Kaakinen, N Savela, N Ellonen, A Oksanen
New media & society 23 (8), 2303-2326, 2021
442021
Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö: tapausten tunnistaminen, rikosprosessi ja viranomaisten yhteistyö
SM Humppi, N Ellonen
Poliisiammattikorkeakoulu, 2010
432010
Kurin alaiset: lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä
N Ellonen
Poliisiammattikorkeakoulu, 2012
422012
Lapset ja nuoret väkivallan uhreina
N Ellonen, J Kivivuori, J Kääriäinen
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2007
422007
Exposure to parental violence and outcomes of child psychosocial adjustment
N Ellonen, M Piispa, K Peltonen, M Oranen
Violence and victims 28 (1), 3-15, 2013
412013
Physical violence against children reported to the police: Discrepancies between register-based data and child victim survey
SM Kuoppamäki, J Kääriäinen, N Ellonen
Violence and Victims 26 (2), 257-268, 2011
382011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20