Seguir
Adil Korkmaz
Adil Korkmaz
Email confirmado em akdeniz.edu.tr
Título
Citado por
Citado por
Ano
Türkiye ekonomisinde finansal krizler: Bir faktör analizi uygulamasi
S Işık, K Duman, A Korkmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (1), 45-69, 2004
2292004
Kadın akademisyenler
Ö Özkanlı, A Korkmaz
AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 2000
972000
Turkish women in academic life: Attitude measurement towards gender discrimination in academic promotion and administration
Ö Özkanlı, A Korkmaz
Emerging Economies, Academy of Business Administrative Sciences 2000 …, 2000
352000
Faktör analizi ve parametrik olmayan teknikler ile ceza yargılama sürecinin son oluşturma sürecinin incelenmesi
A Korkmaz
Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2000
292000
Academic women in Turkey: The structure of attitudes towards role conflict
Ö Özkanlı, A Korkmaz
The Global Awareness Society International Ninth Annual International …, 2000
252000
Türkiye ekonomisinde büyümenin dinamiği olarak enerji
AE Çağlar, Y Kubar, A Korkmaz
Akdeniz İİBF Dergisi 17 (36), 103-129, 2017
212017
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eskişehir Çifteler Su Ürünleri İşletmesindeki Alabalık Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi
A Korkmaz
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek …, 2000
172000
Türkiye ve üye ülkelerin AB-2020 stratejisi göstergeleri açısından kümelenmesi
SM Aykın, A Korkmaz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 9 (1), 7-20, 2014
162014
Sağlık Hizmetlerinde Hasta Güvenliği: Mavi Kod Uygulaması Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildirileri Kitabı
R Canural, N Gökalp, K Yıldırım, M Şahin, A Korkmaz, N Şahin, F Çınar
Sağlık Bakanlığı, Ankara 772 (2), 525-40, 2009
162009
Olasılık kuramının doğuşu
A KORKMAZ
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 60 (2), 171-193, 2005
152005
Kadın Akademisyenler
Ö ÖZKANLI, A KORKMAZ
Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 2000
112000
Sedad Hakkı Eldem “Türk Evi” ve Frank Lloyd Wright “Prairie Evleri” üzerinden karşılaştırmalı bir analiz
AP Korkmaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (14), 35-51, 2008
102008
DMin kronik komplikasyonlarının etiyopatogenezi; Retinopati
E Güler, N Gönç, A Korkmaz
Nöropati, Katkı Pediatri Dergisi 18, 92-107, 1997
91997
Okul çağındaki çocuğun beslenmesi
A Korkmaz, S Çamur, D Doğru, R Öztürk
Katkı Pediatri Dergisi 17 (1), 133-145, 1996
81996
Patient safety in health care: the blue code application
R Canural, N Gökalp, K Yıldırım, HM Şahin, A Korkmaz
International Congress of performance and quality in health 2 (3), 105-10, 2009
62009
Kadın Akademisyenler [Academic women]
Ö Özkanlı, A Korkmaz
Ankara: Ankara University Publication 586, 2000
62000
Faktör analizi ve parametrik olmayan teknikler ile ceza yargılama sürecinin son soruşturma döneminin incelenmesi
A Korkmaz
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
62000
2000 Yılları Arasında İstanbul’da Yapılan Küratörlü Sergiler
AP Korkmaz
İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış …, 2003
52003
Türkiye’de kadın akademisyenlerde cinsiyet ayrımcılığı konusundaki kanıların rol çatışmaları ile ilişkisi
Ö Özkanlı, A Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi İİ BF Dergisi 20, 155-173, 2002
42002
Tüm imalat sanayiinde verimlilik göstergeleri:(1985-1989)
A Korkmaz
MPM, 1992
41992
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente mais tarde.
Artigos 1–20