Seguir
Dr.Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN
Dr.Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN
Y.Müh.
Email confirmado em ankara.edu.tr
Título
Citado por
Citado por
Ano
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS’NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI
MBK Önaçan, TD Medeni, Ö ÖZKANLI
Sayıştay Dergisi, 1-158, 2012
572012
Usability Evaluation of Learning Management System in a Higher Education Institution: A Scale Development Study
MBK Önaçan, A Ertürk
Journal of Global Strategic Management 10 (2), 73-83, 2016
142016
Siber Güvenlikte Lisansüstü Eğitim: Deniz Harp Okulu Örneği
MBK Önaçan, H Atan
Trakya University Journal of Engineering Sciences 17 (2 (2016)), 13-21, 2016
132016
Kamu Kurumları Arasında Elektronik Belge Alışverişi İle İlgili Mevzuat ve Kamu Kurumlarında Yapılması Gerekenler
MBK ÖNAÇAN
Bilgi Dünyası 13 (2), 494-506, 2012
11*2012
Lojistik Yönetiminde Teknolojik Yenilikler
AK Ateş, MBK Önaçan
Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 67, 2018
102018
OTONOM GEMİ TEKNOLOJİSİNE DAİR GELİŞMELER İLE TÜRK DENİZCİLİK VE GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
F Yılmaz, MBK Önaçan
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 (1), 57-86, 2019
92019
Türkiye’de Yeşil Bilişim Çalışmaları: Sistematik Literatür Taraması (Green IT Studies in Turkey: A Systematic Literature Review)
ÖNAÇAN, MB Kağan
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 345-368, 2020
72020
Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Türkiye’de Deniz Yolcu Taşımacılığında Bir Uygulama
M Yüksel, MBKÖ Önaçan
Beykoz Akademi Dergisi 6 (2), 20-38, 2018
7*2018
Organizasyonlar İçin Bilgi Yönetimi Çerçevesi ve Bilgi Yönetim Sistemi Mimarisi Önerisi: dOBLYN (Doküman ve Bilgi Yönetimi)
MBK Önaçan
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi, 2015
72015
Elektronik İmza Nedir, Neden Gereklidir, İhtiyacı Nasıl Karşılanmalıdır?
MBK ÖNAÇAN, T MEDENİ
Türk İdare Dergisi, 171-197, 2012
72012
The Perception of Electronic Document Management Systems (EDMS) as a Transformational Information and Communication Technology (ICT) for Public Institutions in Turkey, chapter …
E Sezgin, TD Medeni, MBK Önaçan, R Komurcu, Ö Dalbay, IT Medeni
Public Administration Reformation: Market Demand from Public Organizations, 2013
52013
Selection of Plagiarism Detection Software and Its Integration into Moodle for Universities: An Example of Open Source Software Use in Developing Countries
MBK Önaçan, M Uluağ, T Onel, T Medeni
Emerging Trends, Techniques, and Tools for Massive Open Online Course (MOOC …, 2018
42018
Investigating the Effect of 5S Applications on Business Excellence: A Sample in Turkish Food Industry
H Demir, MBK Önaçan, A Durmaz, M Yüksel
Journal of Naval Sciences and Engineering 13 (2), 37-50, 2017
32017
Towards Smart Classrooms: Emerging Educational Technologies
T Önel, MBK Önaçan, E Kıyak
Journal of Naval Sciences and Engineering 12 (2), 27-39, 2016
32016
Türkiye Dünya Mirasları Yönetim Planlarında Vizyon İfadeleri: Bir İçerik Analizi
HH HALAÇ, MBK ÖNAÇAN, H DAĞLI, M GÜLŞEN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (2), 707-723, 2022
22022
Küresel ısınmaya karşı yeşil bilişim kapsamında alınabilecek bireysel önlemler.
MBK Önaçan
Turkish Studies-Social Sciences 14 (6), 3283-3302, 2019
22019
Türkiye’de Kamu Kurumlarında Bilgi Yönetimi Unsurları ve Teknoloji İlişkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilgi İşlem Yöneticileri Gözünden
MBK ÖNAÇAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 134-155, 2022
12022
TÜRKİYE'DE SİBER SALDIRI OLAYLARI VE SİBER SAVUNMA YETENEKLERİNİN GELİŞİMİ
MBKÖ Sertan AKÇALI
The Journal of Academic Social Science Studies, 351-369, 2019
1*2019
Yükseköğretim Kurumlarında İntihal Tespit Programı Kullanılması Gerekliliği: Bir Eylem Araştırması Planlaması
MBK Önaçan
Uluslar arası Erdemli Sempozyumu, 577-585, 2018
12018
Selection of the Most Effective Augmented Reality Application for English Education
MBK ÖNAÇAN, V ATEŞ, TD MEDENİ, D Soylu, S KULAKOĞLU
Bilişim Teknolojileri Dergisi 16 (4), 299-312, 2023
2023
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente mais tarde.
Artigos 1–20