Seguir
Dr. Elif Savaşkan
Dr. Elif Savaşkan
Ph.D. of Management at Ankara University, Faculty of Political Sciences
Email confirmado em ankara.edu.tr
Título
Citado por
Citado por
Ano
Kadın yöneticiler açısından toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine kavramsal bir çalışma
E Savaşkan
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 1-23, 2019
152019
YÖNETİM KURULUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE YÖNELİK OLARAK BİST 100'DE YER ALAN İMALAT SANAYİİ FİRMALARININ FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
E Savaşkan
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1), 41-48, 2020
72020
DAVRANIŞSAL EKONOMİ YAKLAŞIMINDA YÖNETİM VE KARAR VERME OLGUSU
E SAVAŞKAN
Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi 2 (1), 61-73, 2020
62020
DAVRANIŞSAL EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN İŞLETME YÖNETİMİ
G AYTİMUR, İ BURAN, Ö DİNÇER, E SAVAŞKAN
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1), 66-83, 2020
42020
Marka Kent Yaratmada Stratejik Girişimciliğin Rolü
O ATAY, E SAVAŞKAN
Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2023
22023
Yöneticilerin rasyonel ve sezgisel kararlarının öz güven ve öz yeterlilik öncülleri ile rol belirsizliği ve rol çatışmasına ilişkin sonuçları: Girişimci firmalarda bir uygulama
E Savaşkan
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
2023
Women on boards and firm performance in Turkey: a case study of the Istanbul Stock Exchange
Ö Atay, F Çetin, E Savaşkan
International Journal of Innovation and Learning 34 (1), 19-35, 2023
2023
WOMEN ON BOARD & FIRM PERFORMANCE IN TURKEY: ISTANBUL STOCK EXCHANGE CASE
Ö Atay, F Çetin, E Savaşkan
IACIS EUROPE, International Association for Computer Information Systems …, 2022
2022
İŞLETME OKULLARINDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GELECEĞİN YÖNETİCİLERİNE NE TÜR KATKILAR SAĞLAYABİLİR?
A TUZCU, E SAVAŞKAN
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 154-168, 2020
2020
Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam tarzına yönelik beslenme alışkanlıklarının obezite ile ilişkisinin değerlendirilmesi (Avrasya Üniversitesi örneği)
E Savaşkan
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016
2016
YÖNETİM KURULU ÜYE YAPISININ ŞİRKET PERFORMANSIYLA İLİŞKİSİ: BIST 100’E İLİŞKİN AMPİRİK KANITI
E Savaşkan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 0
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente mais tarde.
Artigos 1–11