Seguir
Nicklas Håkansson
Nicklas Håkansson
Associate Professor in Media and Communication, JMG, University of Gothenburg
Email confirmado em gu.se - Página inicial
Título
Citado por
Citado por
Ano
Besked ikväll!: valprogrammen i svensk radio och TV
P Esaiasson, N Håkansson
1142002
Promising ever more: An empirical account of Swedish parties’ pledge making during 20 years
N Håkansson, E Naurin
Party Politics 22 (3), 393-404, 2016
522016
Valretorik. Om politiskt språk i partipropagandan
N Håkansson
Department of Political Science Statsvetenskapliga institutionen, 1999
47*1999
Svenska valfrågor. Partiernas valdebatt 1902-1994
M Brandorf, P Esaiasson, N Håkansson
Statsvetenskaplig tidskrift 99 (1), 1996
391996
The mediatization of political accountability: Politics, the news media logic and industrial crises in the 1980s and 2000s
M Djerf-Pierre, M Ekström, N Håkansson, B Johansson
Journalism Studies 15 (3), 321-338, 2014
372014
Politik i det offentliga rummet: Svenska valaffischer 1911-2010
N Håkansson, B Johansson, O Vigsø
Carlssons, 2014
232014
Politiker och journalister–kamp om presentation och representation, i Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin
N Håkansson
Lund: Studentlitteratur, 2004
14*2004
From propaganda to image building: Four phases of Swedish election poster history
N Håkansson, B Johansson, O Vigsø
Election posters around the globe, 319-337, 2017
132017
Media logics and changes in news reporting
P Donges, N Håkansson, G Lengauer
Political Communication Cultures in Europe, 196-218, 2014
132014
Election Rhetoric of Political Parties: An Appraisal and a Proposal
N Håkansson
Javnost - The Public 4 (3), 1997
131997
Enter the professionals: Shifting logics of election broadcasts in Sweden
P Esaiasson, N Håkansson
Djerf-Pierre M. & Ekström M.(eds.). A History of Swedish Broadcasting, 2013
102013
Argumentative and symbolic discourse in Nordic electoral debate
N Håkansson
Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic …, 2001
92001
NEGOTIATING POLITICIANS’RESPONSIBILITIES IN NEWS INTERVIEWS
M Ekström, M Djerf-Pierre, B Johansson, N Håkansson
Journalism Practice 10 (8), 983-1004, 2016
72016
Valbudskap med variation: JA-och NEJ-propaganda i folkomröstningsdebatten 1994
N Håkansson
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 1996
7*1996
Nyheter i public service och kommersiella etermedier: en jämförelse
N Håkansson
Handbok i journalistikforskning. Andra reviderade upplagan. Michael Karlsson …, 2019
52019
Democratic Demands on the Media
N Håkansson, E Mayerhöffer
Political Communication Cultures in Europe, 126-147, 2014
52014
Bildligt talat-Metaforer och bildspråk i svenska partiledardebatter 1932-1991
N Håkansson
Statsvetenskaplig tidskrift 98 (2), 1995
51995
Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande
H Oskarsson, E Naurin, N Håkansson
Statsvetenskaplig tidskrift 110 (1), 2008
42008
Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande
H Oskarsson, E Naurin, N Håkansson
Statsvetenskaplig tidskrift 110 (1), 2008
42008
Framing the Tunnel: Local News Media and the Hallandsås Toxic Leak 1997
N Håkansson
CEFOS Göteborg University, 2000
42000
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente mais tarde.
Artigos 1–20