Đinh Điền
Đinh Điền
Assoc. Prof. of University of Science, VNU-HCMC,VN
Verified email at fit.hcmus.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Affection of the part of speech elements in Vietnamese text readability
ĐTN NGUYỄN, AV LƯƠNG, Đ Điền
Acta Linguistica Asiatica 9 (1), 105-118, 2019
22019
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
TQ Vơ, QVG Nguyễn
Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu., 2018
22018
Giáo tŕnh xử lư ngôn ngữ tự nhiên
Đ Điền
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
12006
SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ
N Sơn, HV Hoàng, NTN Điệp, Đ Điền, LA Vinh
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 130 (6A), 2021
2021
Ngôn ngữ học Máy tính tiếng Việt và các Ứng dụng
Đ Điền
2018
SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ
LA Vinh, NTN Điệp, Đ Điền
2018
Xử lư câu hỏi chính phản trong dịch tự động Hoa-Việt
Đ Điền, TT Phước
Chuyên san Các công tŕnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7