Seguir
Bartul Vuksan-Ćusa
Bartul Vuksan-Ćusa
Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Email confirmado em fpzg.hr - Página inicial
Título
Citado por
Citado por
Ano
Interesi ili nešto drugo? Ekonomski stavovi i njihova utemeljenost u društvenoj strukturi u Hrvatskoj
A Henjak, B Vuksan-Ćusa
Revija za sociologiju 49 (1), 37-60, 2019
122019
Dijete u vremenu: dob i biračko ponašanje u Hrvatskoj
B Vuksan-Ćusa, V Raos
Political perspectives: journal for political research 11 (1), 7-38, 2021
42021
Birači, stranke i migranti
B Vuksan-Ćusa
Političke analize: tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku 9 (36), 10-14, 2018
32018
ON THE EDGES OF THE POLITICAL: EPISTEMIC DEMOCRACY AND POLITICAL LEGITIMACY.
A Matan, I Vladova, B Vuksan-Ćusa
Ethics & Politics/Etica e Politica 23 (1), 2021
22021
Populist attitudes in Croatia: first analysis with notes on conceptualisation and measurement
B Vuksan-Ćusa
Politics in Central Europe 19 (1), 145-173, 2023
12023
Djeca u vremenu
B Vuksan-Ćusa, V Raos
Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju 19 (1), 249-258, 2022
12022
POVJERENJE U INSTITUCIJE I STAVOVI O EKONOMIJI: ISTRAŽIVANJE NJIHOVE POVEZANOSTI U HRVATSKOJ.
B Vuksan-Ćusa, A Henjak
Annals of the Croatian Political Science Association/Anali Hrvatskog …, 2022
12022
Who does (not) vote in Croatia?
B Vuksan-Ćusa, M Jennewein
Friedrich Ebert Stiftung, 2024
2024
Storm in a Teacup: Populist Attitudes and Voting for Populists in Croatia
B Vuksan-Ćusa, B Šalaj
Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju 21 (1), 1-27, 2024
2024
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente mais tarde.
Artigos 1–9