Follow
Krzysztof Galos
Krzysztof Galos
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Verified email at min-pan.krakow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
ródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce
K Galos, A Uliasz-Bocheńczyk
Gospodarka surowcami mineralnymi 21 (1), 23-42, 2005
1062005
On the possibilities of critical raw materials production from the EU’s primary sources
E Lewicka, K Guzik, K Galos
Resources 10 (5), 50, 2021
752021
The criticality of crude oil for energy security: A case of Poland
J Kamyk, A Kot-Niewiadomska, K Galos
Energy 220, 119707, 2021
702021
Flue-gas desulphurisation products from Polish coal-fired power-plants
KA Galos, TS Smakowski, J Szlugaj
Applied Energy 75 (3-4), 257-265, 2003
662003
Composition and ceramic properties of ball clays for porcelain stoneware tiles manufacture in Poland
K Galos
Applied clay science 51 (1-2), 74-85, 2011
612011
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2007
T Smakowski, R Ney, K Galos
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk …, 2009
572009
Main challenges of mineral resources policy of Poland
M Nieć, K Galos, K Szamałek
Resources Policy 42, 93-103, 2014
562014
Approach to identification and classification of the key, strategic and critical minerals important for the mineral security of Poland
K Galos, E Lewicka, A Burkowicz, K Guzik, A Kot-Niewiadomska, J Kamyk, ...
Resources Policy 70, 101900, 2021
442021
Surowce mineralne i chemiczne przemysĹ ‚u ceramicznego
P Wyszomirski, K Galos
AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007
432007
Influence of mineralogical composition of applied ball clays on properties of porcelain tiles
K Galos
Ceramics International 37 (3), 851-861, 2011
402011
Management of hard coal mining and processing wastes in Poland
K Galos, J Szlugaj
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 2014
392014
Metals in Spent Mobile Phones (SMP)–a new challenge for mineral resources management
K Szamałek, K Galos
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 32, 2016
282016
Scenariusze zapotrzebowania na kruszywa naturalne w Polsce iw poszczególnych jej regionach
W Kozioł, K Galos
Wyd. Poltegor-Instytut, Wrocław (w druku), 2013
272013
Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych
K Galos, K Szamałek
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 37-58, 2011
232011
Bezpieczeństwo surowcowe Polski w Unii Europejskiej i na świecie
K Galos, M Nieć, B Radwanek-Bąk, T Smakowski, K Szamałek
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012
222012
The basic problems of mineral resources valuation methodologies within the framework of System of Integrated Environmental and Economic Accounts
M Nieć, R Uberman, PW Saługa, K Galos
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 2015
202015
Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej w obszarze surowców nieenergetycznych
K Galos, T Smakowski
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24 (4/4), 2008
202008
Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Cz. 3. Czerwone iły triasowe
P Wyszomirski, K Galos
Materiały Ceramiczne 59 (3), 102-110, 2007
182007
Mineral deposits of public importance (MDoPI) in relation to the project of the national mineral policy of Poland
K GAlOS, G Tiess, A Kot-Niewiadomska, D Murguia, B Wertichová
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 5-24-5-24, 2018
172018
Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki
B Radwanek-Bąk, K Galos, M Nieć
Przegląd Geologiczny 66 (3), 2018
172018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20